YPE html> Jasle ChrobáčikyZáväzná prihláška na rok 2014/2015:
Meno dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Dátum nástupu dieťaťa do škôlky:
Strava: Áno
Nie
Meno zákonného zástupcu (matka/otec):
Adresa:
Email:
Tel.č.:
Máte nejaké otázky?
* Skontrolujte, či máte vyplnené všetky
údaje, pretože všetky sú povinné.

 

Spokojní rodičia

" "
" "
" "